Vår process

Vi älskar ansvar och kontroll

Att bygga hus är omfattande och ett krävande projekt. Med Naturliga Hus som leverantör kan ni känna er trygga hela vägen från start till mål. Vi har utvecklat en process där ni som kund kan slappna av och lita på att huset blir som ni önskar, kostar enligt avtal och färdigställs i tid. Vi lämnar inget åt slumpen!

Vår process

Steg 1

Info om projektet

Första steget är att ni mailar information om ert projekt.

- Kontaktuppgifter
- Byggort/adress
- Tidplan
- Budget
- Ritningar/skiss/exempelhus
eller
- Önskemål om hus. (stil, storlek antal rum osv.)

Steg 2

Första möte

När vi mottagit information om ert projekt träffas vi för ett första möte på vårt kontor eller digitalt. Vi presenterar vårt koncept och går igenom era tankar och önskemål samt diskuterar förutsättningar.
Utifrån detta tar vi sedan fram ett förslag på framtagning av husritning som baseras på den information som finns.

Finns redan ritning går vi vidare till framtagning av offert.

Steg 3

Design av hus

Utifrån budget och önskemål som framkommit tar vi fram skiss på en unik husmodell anpassad efter er. När skissen överensstämmer med era önskemål vad gäller planlösning och utformning går vi vidare till skarp offert.

Steg 4

Offertgenomgång

Utifrån ritning eller framtagen skiss tar vi fram en offert. I offerten utgår vi alltid ifrån ett premiumalternativ som vi har som standard. Vi presenterar offerten och går igenom leveransdeklarationen grundligt tillsammans så att det tydligt framgår vad som ingår i leveransen.
Önskas tillägg, ändringar eller komplementbyggnader justeras detta med kompletterande genomgångar.

Steg 5

Avtal, betalningsplan och tidplan

När skiss/ritning är framtagen och offert samt leveransdeklaration är genomgången tecknas ett entreprenadavtal samt en betalningsplan. Ett avtal tecknas med Naturliga Hus där vi tar ansvar för hela processen. Från byggstart till nyckeln sitter i dörren och huset är redo för inflytt.

Steg 6

Bygglovsansökan

Om ni ej har tagit fram bygglovshandlingar och ansökt om bygglov själva, tar vi här efter fram handlingarna. Ritningar och ansökan skickas till byggnadsnämnd i berörd kommun. Bygglov beviljas oftast inom 10 veckor.

Steg 7

Inredningslista och materialval

Vi tar fram en inredningslista, materialval samt beskrivning av ingående elektronik. Vi träffas och går igenom detta tillsammans med ansvarig projektledare för projektet. Valen justeras enligt era önskemål och tidplan presenteras för när olika beslut ska vara tagna.

Steg 8

Bygglov beviljat!

Projekteringen börjar på allvar och bygghandlingar tas fram. Färdigställandeförsäkring tecknas. Tekniskt samråd med kommunen bokas in tillsammans med kontrollansvarig. Efter det tekniska samrådet kan kommunen bevilja startbesked. Från startbeskedet får byggnationen påbörjas tidigast efter 4 veckor enligt lag.

Steg 9

Byggstart

Byggtiden från byggstart till färdigställande landar normalt på 7-8 månader för ett normalstort hus. Detta kommer redan vara fastställt i entreprenadavtalet. Under byggnationen kommer ansvarig projektledare från oss leda byggnationen och styra den med järnhand tills allt är färdigställt och utan anmärkning.

Steg 10

Byggnation

Löpande byggmöten genomförs tillsammans med beställare för att säkerställa att projektet blir enligt förväntningar och att inget lämnas åt slumpen. Löpande egenkontroller utförs av varje entreprenör under hel processen. Dessa redovisas till kontrollansvarig. Under byggnationen tryck testas husets täthet för att säkerställa att klimatskalet är av toppklass samt som en verifiering av energiberäkning.

Steg 11

Slutbesiktning.

När alla byggarbeten är färdigställda utförs en slutbesiktning av oberoende besiktningsman. Denne kontrollerar att byggnationen är utförd enligt boverkets byggregler och i enlighet med det upprättade avtalet.

Steg 12

Överlämning

Vi bjuder på slutstädning av huset. Vi går tillsammans igenom huspärmen där all information och skötselanvisningar om huset finns samlat. Vi gratulerar er och välkomnar er att flytta in i ett fantastiskt och hållbart Naturligt Hus som vi skapat tillsammans med er och skickar slutfaktura.

Totalentreprenad med insyn och kontroll

Vi föredrar och bygger de flesta av våra hus med totalentreprenad. Det innebär att vi tar ansvar och styr hela projektet från byggstart till överlämning. Detta innebär också att ni endast har en kontaktperson som leder projektet från avtal till färdigställande. Förutom att leda entreprenaden och se till att tidplan hålls kommer även ansvarig projektledare se till att ni som kund har full insyn genom hela processen. På så sätt säkerställer vi att leveransen uppfyller era önskemål och förväntningar.

Tydlighet och transparens

Vi eftersträvar alltid tydlighet och transparens genom hela projektet. Från första mötet. Därför är det viktigt för oss att säkerställa att ni har rätt förväntningar och fullt förstår vad som ingår och vad som inte ingår i entreprenaden. Dolda kostnader och obehagliga överraskningar är något vi vill undvika genom hela projektet. Vi fakturerar aldrig någonting som inte är överenskommet i avtal, och kräver därav att eventuella ändringar och tillägg ska avtalas skriftligt. Vid tilläggsarbeten, ändringar av inredning och materialval utgår vi från våra leverantörspriser med avtalat påslag.

Marknadens bästa garanti

Vi vill att ni ska känna er trygga även efter avslutad byggentreprenad. Därav täcker vår entreprenadförsäkring om det skulle uppstå följdskador efter att ni tagit huset i besittning. Förutom lagstadgad garanti på 2 år och 10-årig ansvarsgaranti lämnar vi 10 års garanti på klimatskalet. Skulle något vara felaktigt utfört under byggtiden går vi in och ställer det till rätta. Produkterna vi använder till lufttäthetsskiktet har en beprövad hållbarhet och funktionsgaranti på 100 år!